Το πρόγραμμα GET UP είναι δομημένο γύρω από 3 παραδοτέα:

O1: Έρευνα στον τομέα της επιχειρηματικότητας:

Μια αναλυτική έκθεση έρευνας για την επιχειρηματικότητα, η οποία θα είναι σε θέση να παρέχει μια βαθύτερη κατανόηση του επιχειρηματικού πνεύματος (σύμφωνα με τις πολιτικές της ΕΕ) και τις εθνικές απαιτήσεις για τη δημιουργία μιας επιχείρησης. Ο κύριος στόχος θα είναι η συλλογή και ανάλυση πληροφοριών σχετικά με ενημερωμένες αναφορές, θεωρίες και μοντέλα έρευνας σχετικά με την επιχειρηματικότητα, την επιχειρηματική ανάπτυξη, τη διαχείριση και τη στρατηγική των επιχειρήσεων.

Κατεβάστε την περίληψη "Έρευνα στην επιχειρηματικότητα"


Κατεβάστε την έκθεση "Έρευνα στην επιχειρηματικότητα"


O2: Έρευνα για το Geomarketing:

Μια αναλυτική έκθεση έρευνας για το Geomarketing και το Location Intelligence για την κατανόηση των εννοιών, της εφαρμογή τους στις επιχειρηματικές αποφάσεις και των δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν. Ο κύριος στόχος θα είναι η συλλογή και ανάλυση πληροφοριών αναφορικά με τις επικαιροποιημένες έννοιες έρευνας σχετικά με το Geomarketing και το Location Intelligence, την εφαρμογή τους στις επιχειρηματικές αποφάσεις, την καλύτερη γεωγραφική θέση μιας επιχείρησης και τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση των επιχειρήσεων. Θα συλλεχθούν επίσης χωρικά ανοιχτά δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν στην επιχειρησιακή ανάλυση, διότι το Location Intelligence δεν είναι απλώς ένας χάρτης με κουκκίδες σε αυτήν, αλλά η πληροφορία τοποθεσίας θα μπορούσε να είναι ένα πλήρως αναλυτικό σύστημα.

Κατεβάστε την περίληψη "Έρευνα για το Geomarketing"


Κατεβάστε την αναφορά "Έρευνα για το γεωγραφικό εμπόριο"


O3: Εκπαιδευτική πλατφόρμα GET UP:

Θα δημιουργηθεί μία πλατφόρμα εκμάθησης υψηλής ποιότητας, η οποία θα είναι πολύ φιλική και ελκυστική για το χρήστη. Θα περιλαμβάνει τους τεχνικούς και παιδαγωγικούς τομείς για την υποστήριξη της συζήτησης και της ανάπτυξης της διεπαφής και όλων των εργαλείων που καταρτίζουν την πλατφόρμα και παράλληλα θα αναπτυχθεί το παιδαγωγικό περιεχόμενο των ενοτήτων, με βάση τις ενότητες που έχουν οριστεί προηγουμένως για το μάθημα b-learning GET UP και τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκαν στα O1 και O2. Τα μαθήματα θα αναπτυχθούν ακολουθώντας καινοτόμα μαθησιακά μοντέλα και περιεχόμενο μάθησης, που θα είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να αντιμετωπίσει τις ζωτικές ανάγκες κατάρτισης των ανέργων νέων (π.χ. ευελιξία χρόνου και χώρου), επιτρέποντας την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Κατεβάστε το έγγραφο "Course Handbook"


Πρόσβαση στην πλατφόρμα διδασκαλίας