Συνεργάτες του έργου GetUp

LUISS Guido Carli Logo

LUISS Guido Carli

Ιδιωτικό πανεπιστήμιο

ΙΤΑΛΙΑ

Το LUISS είναι ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, το οποίο συμβάλλει στην ανάπτυξη της κοινωνίας μέσω της έρευνας, της εκπαίδευσης και του διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως όσον αφορά τη δημιουργία και την ανάπτυξη εταιρειών και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Περιλαμβάνει 4 Τμήματα - Οικονομικά και Χρηματοπιστωτικά, Επιχειρήσεις και Διαχείριση, Πολιτικές Επιστήμες και Νομοθεσία - και περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών, εξωσχολικών και υποστηρικτικών πόρων.

Το LUISS πέτυχε τη διεθνή διαπίστευση EQUIS. Μέσω της συνεργασίας της με την Confindustria, τη Συνομοσπονδία Ιταλικής Βιομηχανίας, το LUISS κατέχει προνομιακή θέση στο εργασιακό περιβάλλον, σε συνεργασία με πάνω από 200 δημόσιες, ιδιωτικές και πολυεθνικές εταιρείες.

Το Πανεπιστήμιο LUISS διαθέτει πλούσια και μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη και το συντονισμό των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, της διαχείρισης και της επιχειρηματικότητας και της κινητικότητας, καθώς και στις ερευνητικές δραστηριότητες. Τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών μπορούν να εμπλουτίσουν το διδακτικό υλικό και τις κοινές βέλτιστες πρακτικές. Τα διαφορετικά υπόβαθρα είναι χρήσιμα για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.

AidLearn Logo

AidLearn

Ιδιωτική Οργάνωση Υπηρεσιών

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Η AidLearn είναι ιδιωτική εταιρία-πάροχος υπηρεσιών, η οποία λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός της είναι να συμβάλει στην καλύτερη εξειδίκευση του Πορτογαλικού ανθρώπινου δυναμικού με την οικοδόμηση μιας εκπαιδευτικής οργάνωσης που θα ασχολείται με την ισότητα των ευκαιριών, την παροχή ποιοτικών και καινοτόμων υπηρεσιών με στόχο τις πραγματικές ανάγκες των οργανισμών και των ατόμων και την εσωτερική ανάπτυξη μιας ισχυρής δέσμευσης και ομαδικής εργασίας.

Οι βασικοί τομείς παρέμβασης της AidLearn σχετίζονται με την οργανωτική και προσωπική ανάπτυξη, διάγνωση μαθησιακών αναγκών, τη σύλληψη, την παράδοση και την αξιολόγηση εργαλείων μάθησης, παρεμβάσεων και μαθημάτων, καθώς και τη σύλληψη, εκτέλεση και αξιολόγηση σχεδίων και ερευνητικών μελετών στους ακόλουθους τομείς: Επιστήμες της επιχειρηματικότητας, κατάρτιση εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών, ΤΠΕ, υγεία και ασφάλεια, κοινωνικές υπηρεσίες, περιβάλλον, πολυπολιτισμικότητα και ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Οι βασικοί τομείς της παρέμβασης της AidLearn σε εθνικό επίπεδο είναι η παροχή χρηματοοικονομικής επαγγελματικής κατάρτισης για την εξειδίκευση του πληθυσμού και, με αυτόν τον τρόπο, η προσπάθεια ενίσχυσης των ευκαιριών απασχόλησης.

Aristotle University of Thessaloniki Logo

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Δημόσιο Πανεπιστήμιο

ΕΛΛΑΔΑ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) είναι δημόσιο πανεπιστήμιο που ιδρύθηκε το 1925. Το ΑΠΘ είναι το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα που καλύπτει όλους τους κλάδους. Υπάρχουν 41 Τμήματα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που προσφέρουν κάθε είδους σπουδές. Κάθε Τμήμα προσφέρει πτυχίο και δύο μεταπτυχιακούς τίτλους (2ος κύκλος και διδακτορικό).

Το πανεπιστήμιο προσφέρει εκπαίδευση σε 70.000 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και ταυτόχρονα δίνει την ευκαιρία σε 4.000 επιστήμονες, ερευνητές και ακαδημαϊκούς να εργαστούν στους τομείς τους, να συνεργαστούν με άλλα πανεπιστήμια και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της ερευνητικής τους δραστηριότητας στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) (http://dasta.auth.gr) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι μια καινοτόμος δομή που δημιουργήθηκε πρόσφατα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους.

Η κύρια λειτουργία της είναι ο συντονισμός των δραστηριοτήτων του Γραφείου Υπηρεσιών Σταδιοδρομίας, του Γραφείου Διαδικτύου και της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Αποστολή της είναι να αναπτύξει την κατάλληλη στρατηγική για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ ανώτατης εκπαίδευσης και βιομηχανίας, προκειμένου να ενισχυθεί η απασχολησιμότητα των πτυχιούχων.

Esri Portugal Logo

ESRI Portugal

Software GIS

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Η Esri Portugal είναι ο αποκλειστικός διανομέας για την Πορτογαλία, το Πράσινο Ακρωτήριο, τη Γουινέα-Μπισάου και το Σάο Τόμε της τεχνολογίας ArcGIS από την Esri. Είναι μια Πορτογαλική εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1987, και ο εθνικός καθοδηγητής στην ανάπτυξη και παροχή Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS).

Η Esri Portugal παρέχει στους χρήστες της εργαλεία αναπαράστασης του κόσμου, τα οποία, μέσω της διαχείρισης και της ανάλυσης γεωγραφικών πληροφοριών, τους δίνουν τη δυνατότητα όχι μόνο να δουν τον κόσμο και τα φαινόμενα που εμφανίζονται σε αυτόν, αλλά και μια αυξημένη ικανότητα δράσης και, συνεπώς, ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη στήριξη της λήψης αποφάσεων.

Η Ακαδημία της Esri της Πορτογαλίας είναι ένας πόλος συγκέντρωσης του ταλέντου, της γνώσης, της καινοτομίας και της δημιουργικότητας, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την ηγεσία που κατέχει το εμπορικό της σήμα στην αγορά GIS. Με ένα τεράστιο αριθμό πρωτοβουλιών θέλει να δημιουργήσει ευκαιρίες για τους καλύτερους νέους επαγγελματίες να επιδείξουν την ικανότητά τους και την αξία τους.

WestBic Logo

WESTBIC

επίσημο κέντρο επώασης επιχειρήσεων και καινοτομίας της ΕΕ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Η WESTBIC ιδρύθηκε το 1987 και είναι το επίσημο κέντρο επώασης επιχειρήσεων (Business & Innovation Centre/BICs) και καινοτομίας της ΕΕ που δραστηριοποιείται στην περιφέρεια Border, Midland & Western (BMW) της Ιρλανδίας, με θέσεις γραφείων και σημεία εξυπηρέτησης σε όλη την επικράτεια.

Με μια ομάδα δεκατεσσάρων μελών του προσωπικού και πρόσβαση σε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων με ταλέντο για την παροχή υπηρεσιών, ο οργανισμός διαθέτει πάνω από 25 χρόνια πείρα στην παροχή υπηρεσιών εφαρμοσμένης καινοτομίας, προσαρμοσμένες επιχειρηματικές συμβουλές και υποστήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων, αγροτικών επιχειρήσεων και κοινωνικών καινοτομικών και κοινωνικών / κοινοτικών επιχειρηματικών σχεδίων, από το στάδιο της ιδέας έως την εμπορευματοποίηση, μέσω ενός δικτύου γραφείων.

Η WESTBIC διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο πάνω από 500 καινοτόμων επιχειρήσεων, που εξάγουν και δημιουργούν θέσεις εργασίας υψηλής αξίας, συμπεριλαμβανομένων πολλών αγροτικών επιχειρήσεων, καθώς και υποστήριξη για πάνω από 100 κοινωνικές καινοτόμες επιχειρήσεις. Η WESTBIC είναι επίσης ο μεγαλύτερος διαχειριστής του χώρου των κοινοτικών επιχειρήσεων στην περιοχή και παρέχει επίσης στρατηγική αναπτυξιακή στήριξη σε ορισμένα κέντρα κοινοτικών επιχειρήσεων. Η WESTBIC είναι ενεργό μέλος της Ένωσης των ΚΕΚ της ΕΕ στην Ιρλανδία και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κέντρων Επιχειρηματικής και Καινοτομίας (EBN), με περισσότερα από 200 εγκεκριμένα κέντρα επώασης επιχειρήσεων και καινοτομίας της ΕΕ.

Salamanca University Logo

Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα

Δημόσιο Πανεπιστήμιο

ΙΣΠΑΝΙΑ

Ιδρύθηκε το 1218 και είναι ένα από τα παλαιότερα Πανεπιστήμια της Ευρώπης. Σήμερα είναι ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, ανοιχτό σχεδόν σε κάθε κλάδο διδασκαλίας.

Σήμερα, το Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα παρέχει προπτυχιακούς τίτλους πρώτου και δεύτερου κύκλου σε σχεδόν 28.000 φοιτητές και σε περίπου 3.000 σπουδαστές διδακτορικού και μεταπτυχιακού διπλώματος. Με περισσότερους από 3.000 ερευνητές, που απαρτίζουν 70 τμήματα, 26 σχολές, 18 ινστιτούτα και άλλες ερευνητικές μονάδες που ανήκουν στις κοινωνικές, βιοϊατρικές, ανθρωπιστικές, πειραματικές και θετικές επιστήμες, ξεχωρίζει ως ένας από τους κύριους δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς στην Ισπανία. Η ποιότητα των ανθρώπινων πόρων, το μέγεθος των εγκαταστάσεων και το εύρος των σύγχρονων εργαλείων και εξοπλισμού συμβάλλουν στη διασφάλιση της ποιότητας μιας τεράστιας επιστημονικής και τεχνολογικής οργάνωσης στην υπηρεσία της κοινωνίας.

Το Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα υποστηρίζει τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης της επιστημονικής κοινότητας, των δημόσιων ιδρυμάτων και της βιομηχανίας, μέσω ενός συνόλου επιστημονικών και τεχνολογικών συμβουλευτικών πόρων: ένα δίκτυο ινστιτούτων, ένα Γραφείο Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων, ένα Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας (OTRI) και μερικές κεντρικές υπηρεσίες διαχείρισης.

Η ισχυρή δέσμευσή στις διεθνείς συνεργασίες τεκμηριώνεται τόσο στις συμφωνίες συνεργασίας που ισχύουν με πάνω από 300 ιδρύματα ανά τον κόσμο όσο και στη συμμετοχή των ερευνητών της σε διάφορα διεθνή προγράμματα, ιδίως στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπου το προφίλ του πανεπιστημίου έχει μία ευρεία παρουσία (συντονιστής, ανάδοχο μέλος, ίδρυμα υποδοχής ...).