Συνάντηση στη Θεσσαλονίκη

Η πρώτη διεθνής συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη (11-13 Δεκεμβρίου 2017). Συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν από τους εταίρους τα εξής: το επιχειρησιακό σχέδιο για την ανάπτυξη του έργου, οι κατευθυντήριες γραμμές, τα σχέδια έρευνας για την επιχειρηματικότητα και το Geomarketing, καθώς και οι κατευθυντήριες γραμμές και το σχέδιο ανάπτυξης της πλατφόρμας. Επίσης, παρουσιάστηκε, συζητήθηκε και συμφωνήθηκε το σχέδιο αξιολόγησης (εσωτερική αξιολόγηση υποστηριζόμενη από εξωτερικούς αξιολογητές), ενώ συζητήθηκε επίσης το σχέδιο διάχυσης, συμπεριλαμβανομένων των γραφικών και της διάταξης (layout) για τα προϊόντα του έργου.

Συνάντηση της Λισσαβώνας

Η δεύτερη συνεδρίαση του ομίλου πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας από τις 7 έως τις 8 Ιουνίου 2018. Απηύθυνε τις κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία των αποτελεσμάτων που αντιστοιχούν στην έκθεση έρευνας για την επιχειρηματικότητα και στην έκθεση για το Geomarketing.

Συνάντηση της Ávila

Η τρίτη συνάντηση του ομίλου πραγματοποιήθηκε στην Ávila της Ισπανίας από τις 10 έως τις 11, 2018. Κατά τη συνάντηση στην Ávila, οι ενότητες συμφωνούνται και η προετοιμασία περιεχομένου διανέμεται μεταξύ των εταίρων για τη πλατφόρμα εκμάθησης στο διαδίκτυο.

Συνεδρίαση του Galway

Η τέταρτη συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο Galway της Ιρλανδίας στις 7 Ιουνίου 2019. Σε αυτή τη συνάντηση παρουσιάστηκαν τα εξελιγμένα μαθήματα και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα βήματα: τα βήματα των δραστηριοτήτων πλοήγησης, η ανάπτυξη της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης, η συζήτηση για τα αναπτυγμένα 7 modules μάθησης.

Συνάντηση της Ρώμης

Η πέμπτη διακρατική συνάντηση και η τελική διάσκεψη του ομίλου πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο LUISS στη Ρώμη στις 29 και 30 Ιανουαρίου. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εκμάθησης αναπτύχθηκε και τα τελικά αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σε αυτή τη συνάντηση.

Φωτογραφίες

Μερικές φωτογραφίες των συναντήσεων.

Συνάντηση στη Θεσσαλονίκη

Επεκτείνετε

Συνάντηση στη Θεσσαλονίκη

Επεκτείνετε

Συνάντηση στη Θεσσαλονίκη

Επεκτείνετε

Συνάντηση στη Θεσσαλονίκη

Επεκτείνετε

Συνάντηση στη Θεσσαλονίκη

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Λισσαβώνας

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Λισσαβώνας

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Λισσαβώνας

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Λισσαβώνας

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Λισσαβώνας

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Λισσαβώνας

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Λισσαβώνας

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Λισσαβώνας

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Λισσαβώνας

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Λισσαβώνας

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Λισσαβώνας

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Λισσαβώνας

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Λισσαβώνας

Επεκτείνετε

Συνεδρίαση του Ávila

Επεκτείνετε

Συνεδρίαση του Ávila

Επεκτείνετε

Συνεδρίαση του Ávila

Επεκτείνετε

Συνεδρίαση του Ávila

Επεκτείνετε

Συνεδρίαση του Ávila

Επεκτείνετε

Συνεδρίαση του Ávila

Επεκτείνετε

Συνεδρίαση του Ávila

Επεκτείνετε

Συνεδρίαση του Ávila

Επεκτείνετε

Συνεδρίαση του Galway

Επεκτείνετε

Συνεδρίαση του Galway

Επεκτείνετε

Συνεδρίαση του Galway

Επεκτείνετε

Συνεδρίαση του Galway

Επεκτείνετε

Συνεδρίαση του Galway

Επεκτείνετε

Συνεδρίαση του Galway

Επεκτείνετε

Συνεδρίαση του Galway

Επεκτείνετε

Συνεδρίαση του Galway

Επεκτείνετε

Συνεδρίαση του Galway

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Ρώμης

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Ρώμης

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Ρώμης

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Ρώμης

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Ρώμης

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Ρώμης

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Ρώμης

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Ρώμης

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Ρώμης

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Ρώμης

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Ρώμης

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Ρώμης

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Ρώμης

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Ρώμης

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Ρώμης

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Ρώμης

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Ρώμης

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Ρώμης

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Ρώμης

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Ρώμης

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Ρώμης

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Ρώμης

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Ρώμης

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Ρώμης

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Ρώμης

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Ρώμης

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Ρώμης

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Ρώμης

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Ρώμης

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Ρώμης

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Ρώμης

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Ρώμης

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Ρώμης

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Ρώμης

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Ρώμης

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Ρώμης

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Ρώμης

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Ρώμης

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Ρώμης

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Ρώμης

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Ρώμης

Επεκτείνετε