Συνάντηση στη Θεσσαλονίκη

Η πρώτη διεθνής συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη (11-13 Δεκεμβρίου 2017). Συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν από τους εταίρους τα εξής: το επιχειρησιακό σχέδιο για την ανάπτυξη του έργου, οι κατευθυντήριες γραμμές, τα σχέδια έρευνας για την επιχειρηματικότητα και το Geomarketing, καθώς και οι κατευθυντήριες γραμμές και το σχέδιο ανάπτυξης της πλατφόρμας. Επίσης, παρουσιάστηκε, συζητήθηκε και συμφωνήθηκε το σχέδιο αξιολόγησης (εσωτερική αξιολόγηση υποστηριζόμενη από εξωτερικούς αξιολογητές), ενώ συζητήθηκε επίσης το σχέδιο διάχυσης, συμπεριλαμβανομένων των γραφικών και της διάταξης (layout) για τα προϊόντα του έργου.

Συνάντηση της Λισσαβώνας

Η δεύτερη συνεδρίαση του ομίλου πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας από τις 7 έως τις 8 Ιουνίου 2018. Απηύθυνε τις κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία των αποτελεσμάτων που αντιστοιχούν στην έκθεση έρευνας για την επιχειρηματικότητα και στην έκθεση για το Geomarketing.

Φωτογραφίες

Μερικές φωτογραφίες των συναντήσεων.

Συνάντηση στη Θεσσαλονίκη

Επεκτείνετε

Συνάντηση στη Θεσσαλονίκη

Επεκτείνετε

Συνάντηση στη Θεσσαλονίκη

Επεκτείνετε

Συνάντηση στη Θεσσαλονίκη

Επεκτείνετε

Συνάντηση στη Θεσσαλονίκη

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Λισσαβώνας

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Λισσαβώνας

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Λισσαβώνας

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Λισσαβώνας

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Λισσαβώνας

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Λισσαβώνας

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Λισσαβώνας

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Λισσαβώνας

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Λισσαβώνας

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Λισσαβώνας

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Λισσαβώνας

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Λισσαβώνας

Επεκτείνετε

Συνάντηση της Λισσαβώνας

Επεκτείνετε